ติดต่อสอบถาม

สามารถสอบถามรายละเอียดคอร์ส ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือติดต่องานอื่นๆ ได้ทางช่องทางตามข้างล่างนี้

ช่วงเวลาตอบกลับทั่วไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สและสั่งซื้อคอร์สได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

ช่วงเวลาส่งคอร์สให้ผู้เรียน และตอบคำถามโปรแกรมมิ่ง

โดยจะตอบคำถามทางโปรแกรมมิ่ง และส่งคอร์สให้ผู้เรียนที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเวลาต่อไปนี้

วัน เวลา
จันทร์ - ศุกร์ 12:00 - 13:30 น.
17:30 - 19:30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 18:00 - 19:30 น.

* กรณีไม่สะดวกตอบกลับ ณ ขณะนั้น ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบ และจะติดต่อกลับไปภายในช่วงเวลาตามที่แจ้งไว้นะครับ